Login

Please fill out the following form with your login credentials:

Fomu za mwaka 2018/2019 zitafungwa rasmi leo tarehe 05/07/2019 saa Kumi (10) Alasiri, Fomu zote za mwaka 2018/2019 zinapaswa kuwa zimeshafika hatua ya Naibu Makamu Mkuu wa Chuo, (DVC) ikiwa imejazwa kwa ukamilifu sehemu zote.

Fields with * are required.